Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Programms


! ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 5 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,ΠΛ,Α
ΑΡΧΗ
  ΠΛ <--0 p="">
  Για Ι από 1 μέχρι 5 ΜΕ ΒΗΜΑ 1
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΟΝ', Ι,'οΑΡΙΘΜΟ'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Α
    ΑΝ Α MOD 2=1 ΤΟΤΕ
      ΠΛ <-- p="">
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  Τέλος_επανάληψης
  ΓΡΑΨΕ ' TO ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΝ :',ΠΛ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμός_ΜΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: βαθμός, άθροισμα,Β1,Β2,Β3
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: μο
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : όνομα
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ'ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ'
  ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα
  ΟΣΟ όνομα <>' ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΓΡΑΨΕ ' ΔΩΣΕ ΤΟΥΣ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ', ΟΝΟΜΑ
    Διάβασε Β1, Β2, Β3
    μο <-- p="">
    ΓΡΑΨΕ 'Ο μέσος όρος είναι: ', ΜΟ
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ'
    ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


!ΔΕ2 ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κομπιουτεράκι
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : επιλογή, α, β
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :αποτέλεσμα
ΑΡΧΗ
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ 'Μενού επιλογών άσκησης'
      ΓΡΑΨΕ '1. Πρόσθεση'
      ΓΡΑΨΕ '2. Αφαίρεση'
      ΓΡΑΨΕ '3. Πολλαπλασιασμό'
      ΓΡΑΨΕ '4. Διαίρεση'
      ΓΡΑΨΕ '5. Έξοδος'
      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε επιλογή: '
      ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (επιλογή >= 1) ΚΑΙ
                                                  (επιλογή <= 5)

    ΑΝ  επιλογή=1 ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμούς α,β'
      ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
      αποτέλεσμα <-->
      ΓΡΑΨΕ α, ' + ', β, ' = ', αποτέλεσμα
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ επιλογή=2 τότε
      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμούς α,β'
      ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
      αποτέλεσμα <-- p="">
      ΓΡΑΨΕ α, ' - ', β, ' = ', αποτέλεσμα
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ επιλογή=3 τότε
   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμούς α,β'
      ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
      αποτέλεσμα <-- p="">
      ΓΡΑΨΕ α, ' * ', β, ' = ', αποτέλεσμα
    ΑΛΛΙΩΣ_αΝ επιλογή =4 τότε
      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμούς α,β'
      ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
      ΑΝ β<>0 ΤΟΤΕ
        αποτέλεσμα <-- p="">
        ΓΡΑΨΕ α, ' / ', β, ' = ', αποτέλεσμα
      ΑΛΛΙΩΣ
        ΓΡΑΨΕ 'Δεν ορίζεται διαίρεση με το 0'
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΑΛΛΙΩΣ   ! επιλογή 5
      ΓΡΑΨΕ 'Έξοδος από το πρόγραμμα'
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ επιλογή = 5
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου