Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Βασικές Ερωτήσεις κεφαλαίου 1 και κεφαλαίου 2 Εφαρμογές Πληροφορικής-Α Λυκείου

Βασικές Ερωτήσεις 
Κεφάλαιο 1 .
1.       Ποιές είναι οι κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων και που χρησιμοποιούνται;
2.       Τι περιλαμβάνει η Κεντρική μονάδα;
3.       Ποιές είναι οι  περιφερειακές συσκευές εισόδου και ποιές εξόδου;
4.       Τι είναι η μητρική κάρτα και τι περιλαμβάνει;
5.       Ποιός είναι  ο ρόλος της Κ.Μ.Ε (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) ; Από ποια βασικά στοιχεία αποτελείται; 
6.       Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ΚΜΕ; 
7.       Τί είναι η συχνότητα ρολογιού ενός επεξεργαστή; Τι είναι το μέγεθος λέξης;
8.       Τι εννοούμε με τον όρο Μνήμη και τι εκφράζει  η χωρητικότητα  της μνήμης;
9.       Ποιός είναι ο ρόλος του BIOS;
10.   Τι είδους μνήμη χρησιμοποίει η κεντρική μνήμη και αναφέρετε ονομαστικά  τα χαρακτηριστικά της . Σελ11
11.   Γενιές Υπολογιστών και δομικά στοιχεία κάθε γενιάς και παραδείγματα.
12.   Νέα Υπολογιστικά συστήματα. Νόμος του Μουρ. Σελ 18
13.   Παραδείγματα από Παράλληλες εξελίξεις και Νέες Προσεγγίσεις. ( 3D Εκτυπωτές, οθόνες OLED, Δίσκοι SSD)

Κεφάλαιο 2 .
Τα παρακάτω μπορείτε να τα διαβάσετε και από το blog .
1.       Σε ποιες 2 κατηγορίες χωρίζεται το Λογισμικό ;
2.       Ποιος ο ρόλος του Λογισμικού Συστήματος και τι περιλαμβάνει ;
3.       Ποιος ο ρόλος του Λειτουργικού Συστήματος και ποιες εργασίες επιτελεί; Παραδείγματα  ΛΣ.
4.       Λογισμικό Εφαρμογών. Αναφέρεται παραδείγματα Λογισμικού Εφαρμογών.
5.       Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό και τι το Λογισμικού Ανοικτού κώδικα. 


Θέλετε να αγοράσετε έναν Η/Υ. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου