Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ HTML

Η εργασία σας πρέπει :

Να αποτελείται από 4 σελίδες, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Να  χρησιμοποιήσετε χρώμα ως φόντο ιστοσελίδας και φόντο μια εικόνα.

Χρώματα  σε γράμματα και σε υπερσυνδέσεις.

Ενσωμάτωση βίντεο. 

Αυτόματη αναπαραγωγή ήχου στην κεντρική ιστοσελίδα.

HTML Events

Λίστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου