Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

πληροφορική

για καλή επανάληψη

https://lalibi.github.io/aepp-presentation/?fbclid=IwAR0zsWyTjYT4y4vwZEWlcIX-8o9WxAYGgwANhVX33is0LgIHg--1O0L4Dzs#1

Σ/Λ

http://2lyk-gerak.att.sch.gr/aepp/true-false-list.htm

ΒΙΒΛΙΟ  ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
https://ptsiotakis.blogspot.com/search/label/ph3n0ls


Οδηγίες μελέτης μαθητή
https://www.youtube.com/watch?v=U9ZwZARKY-A&t=

Πλούσιο υλικό
Αξίζει να κάνετε τις ερωτήσεις Kahoot!
http://2lyk-gerak.att.sch.gr/lesson_aepp.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου