Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Είμαστε Μαθητές της Ά και Β τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας, το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «At the School of Open Cohesion-ASOC” που θα υλοποιηθεί πιλοτικά φέτος και για πρώτη φορά στην χώρα μας. 

Με χαρά δεχθήκαμε αυτή την πρόσκληση-πρόκληση να ασχοληθούμε με ένα αντικείμενο που μέχρι πριν αγνοούσαμε. Μέσω του προγράμματος ASOC καλούμαστε να γνωρίσουμε έννοιες όπως ΕΣΠΑ, πολιτική συνοχής, κοινοτικά ταμεία, κονδύλια, ανοιχτά δεδομένα, έννοιες τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αγνοούσε . Με την καθοδήγηση των καθηγητών μας κ. Καρβελά Αθανάσιο και κ. Νικολαΐδου Σεβαστή-Τάνια  με διάθεση και περιέργεια για το καινούργιο οργανώσαμε την δημιουργία μιας ομάδας παρακολούθησης ενός έργου στο νησί μας ως ενεργοί πολίτες. 

https://castleunity.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου