Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 Δείτε εδώ τις εργασίες :


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 3.1.

Το κεφάλαιο 3.1 προσφέρεται για ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με τα λειτουργικά συστήματα.

Θέματα μπορούν να αποτελέσουν

· Διαχείριση μνήμης

· Αποθήκευση / ανάκτηση δεδομένων

· Διαχείριση διεργασιών

· Έλεγχος πρόσβασης

· Αλληλεπίδραση λειτουργικού συστήματος με την οθόνη αφής.

· Η επιλογή ενός λειτουργικού συστήματος έναντι ενός άλλου έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες εγκατάστασης προγραμμάτων και στη συμβατότητα των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν;

· Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα για τη λήψη εισόδου από το πληκτρολόγιο ή την οθόνη αφής και τη μετατροπή της εισόδου σε bits για αποθήκευση και αντιστρόφως την μετατροπή των bits σε γλώσσα κειμένου στην οθόνη. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία;

Πληροφοριακά συστήματα

Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 3.2.

Το κεφάλαιο 3.2 προσφέρεται για ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα.

Θέματα μπορούν να αποτελέσουν

· Η ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει προστασία από κλοπή ή ζημιά του υλικού, του λογισμικού και των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτό. Πώς είναι εφικτό η ασφάλεια να υποστηρίξει το απόρρητο;

· Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

· Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση

· Βάσεις Δεδομένων

· Τα αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων είναι χρήσιμα για την επαναφορά δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑ

Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 3.3.

Το κεφάλαιο 3.3 προσφέρεται για ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με τα δίκτυα.

Θέματα μπορούν να αποτελέσουν

· Ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω δικτύων

· Κωδικοί πρόσβασης: γιατί χρησιμοποιούνται, τι σημαίνει ισχυρός κωδικός πρόσβασης για την προστασία συσκευών και πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

· Μοντελοποιήστε τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, μεταδίδονται ως πακέτα μέσω συσκευών, δικτύων και Διαδικτύου και επανασυνδέονται στον προορισμό

· Διερεύνηση μεθόδων κρυπτογράφησης και μοντελοποίηση για την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών.

· Σχέση μεταξύ δρομολογητών, μεταγωγέων, εξυπηρετητών, τοπολογίας και διευθύνσεων

· Διευθυνσιοδότηση στα δίκτυα
· Wi-Fi και δίκτυα.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 3.4.

Το κεφάλαιο 3.4 προσφέρεται για ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Θέματα μπορούν να αποτελέσουν

· Έξυπνες τηλεοράσεις, λειτουργικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη

· Η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγεί λογισμικά και συστήματα

· Ψηφιακές διαφημίσεις

· Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό

· Εντοπισμός απάτης με πιστωτικές κάρτες

· Αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης για να παίξετε ένα παιχνίδι εναντίον ενός ανθρώπου ή για να λύσετε ένα πρόβλημα.

Τεχνητή νοημοσύνη και τέχνη 

Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση 

Τεχνητή Νοημοσύνη και υγεία 

Τεχνητή Νοημοσύνη και σχέσεις


ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ερευνητική Εργασία στο πλαίσιο της Ενότητας 3

· Ενσωματωμένες συσκευές σε καθημερινά αντικείμενα, οχήματα και κτίρια επιτρέπουν τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων, δημιουργώντας δίκτυα (π.χ. Internet of Things).

· Μια ιατρική συσκευή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα άτομο για να παρακολουθεί και να ρυθμίζει την υγεία του.

· Συσκευή αναγνώρισης προσώπου σε ένα σύστημα ασφαλείας για την αναγνώριση ατόμων. Συγκέντρωση δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα.

· Δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να συγκεντρωθούν από εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν το επιθυμούν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο.

· Η αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή, μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια αλλά μειώνει την προσβασιμότητα. Η αποθήκευση δεδομένων σε τεχνολογίες σύννεφου μπορούν να αυξήσουν την προσβασιμότητα αλλά μειώνουν την ασφάλεια.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου