Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Λήγει σύντομα ο 12ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Λήγει σύντομα ο 12ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας  που διοργανώνει το 1ο ΓΕΛ Λευκάδας και αφορά μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων Νομού Λευκάδας.

 

Θέμα : Άνθρωπος και Θάλασσα

 

«Η προαιώνια πάλη του ανθρώπου με το υγρό αυτό στοιχείο. Άλλοτε εχθρική, άλλοτε φιλική. Η αιώνια αντιπαλότητα.

Τάχα δαμαστής ο άνθρωπος; Τάχα η θάλασσα δαμάζει; Και ποιος άνθρωπος; Ποια θάλασσα»

 

Συγκεκριμένα η παράδοση των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως 

την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από πενταμελή  επιτροπή. Σε όλους τους/τις μαθητές/τριες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα, ενώ στις  3 πρώτες συμμετοχές θα δοθούν δώρα.


 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

·        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων και  Λυκείων της Λευκάδας

·        Η έκθεση με τα έργα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας θα γίνει στην αίθουσα τέχνης Θ. Στάμος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

·        Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί.

·        Το αποδεκτό μέγεθος των φωτογραφιών είναι περίπου 20χ30.

·        Η κάθε φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται και από κάποιο υποστηρικτικό κείμενο: ποίημα, φράση, λεζάντα κτλ, το οποίο θα είναι τυπωμένο σε απλό χαρτί.

·        Η πρωτότυπη φωτογραφία πρέπει να είναι αποκλειστικά έργο του μαθητή .

·        Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 3 έργα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Γίνονται δεκτές ψηφιακές δημιουργίες και έργα ζωγραφικής, τα  οποία θα εκτεθούν, αλλά δεν θα διαγωνιστούν!

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράδοση των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα έργα θα αξιολογηθούν από πενταμελή  επιτροπή.

Σε όλους τους μαθητές θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα, ενώ στις  3 πρώτες συμμετοχές θα δοθούν αναμνηστικά δώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

·        Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν  τα πλήρη στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Σχολείο και Τάξη.

·        Τα έργα θα πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να ταχυδρομούνται συστημένα στην διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟΝ 12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1ο Λύκειο Λευκάδας

ΠΑΛΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ

ΤΚ 31100

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450-22416

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή από μέρους του διαγωνιζόμενου όλων των όρων που προαναφέρθηκαν.
Η μη συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται αποκλεισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου