Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Ενημέρωση μαθητών/τριών για το πρόβλημα της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης

Στα πλαίσια της δράσης μας και με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα της παράκτιας ρύπανσης και τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις, το Σχολείο μας απηύθυνε πρόσκληση στη Λιμενική Αρχή Λευκαδας. Το Λιμεναρχείο Λευκάδας ανταποκρίθηκε άμεσα και στις 22/02/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας μεταξύ των συμμετεχόντων στη δράση μαθητών και καθηγητών και του Υπολιμενάρχη Λευκάδας, κ. Λεονταράκη Παναγιώτη και συναδέλφων του. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσαν τους μαθητές για το πρόβλημα της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης και παρουσίασαν τρόπους αντιρρύπανσης, αξιοποιώντας πλούσιο εποπτικό υλικό. Στη συζήτηση που ακολούθησε απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους μαθητές. Τέλος, ο Υπολιμενάρχης προσκάλεσε την ομάδα δράσης του Σχολείου μας να παρακολουθήσει την προγραμματισμένη για τον Απρίλιο άσκηση αντιρρύπανσης στη Μαρίνα Λευκάδας. Ήταν ομολογουμένως μια άκρως κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές ενημέρωση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου