Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 Άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ Λευκάδας

   Την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ Λευκάδας με σενάριο σεισμού στο Σχολείο μας, με τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών. Μετά το πέρας της άσκησης, ο Υποδιοικητής της Π. Υ. Λευκάδας, Ρούππας Δημήτριος, ενημέρωσε τους μαθητές για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες σε περίπτωση σεισμού, την ορθή διαχείριση του σεισμικού κινδύνου (σωστή προετοιμασία μέσω της γνώσης, της ενημέρωσης, της ετοιμότητας) για τη μείωση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κινδύνου και τη διασφάλιση της προστασίας όλων. Ακολούθησε αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών και του βαθμού ετοιμότητας και ανταπόκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας και του αντισεισμικού σχεδιασμού του σχολείου με διανομή ερωτηματολογίου, ενώ επισημάνθηκαν τα σημεία βελτίωσης /διόρθωσης εν όψει της επόμενης προγραμματισμένης άσκησης σεισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου