Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Δικαιολόγηση απουσιών

Σας υπενθυμίζουμε ότι η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή σε ειδικό έντυπο (αίτηση) που υπάρχει στο σχολείο.

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες απουσίας.


Για περισσότερες από 2 ημέρες χρειάζεται βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού.

Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

Οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 51.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόβλημα ή θέμα που σας απασχολήσει σχετικά με τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου