Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Αποτελέσματα εκλογών 15 μελούς συμβουλίου 2013-2014

Νατσαρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Πέτρος Αργυρός (Αντιπρόεδρος)
Σόνια Φέτση (Γραμματέας)
Σέρβος Κωνσταντίνος (Μέλος)
Καρτάνος Ιωάννης (Μέλος)
Κοσμά Σοφία (Μέλος)
Κυριάκος Βουκελάτος (Μέλος)
Αντώνης Καρβελάς (Μέλος)
Λάζαρης Λουκάς (Μέλος)
Θερμός Γεράσιμος  (Μέλος)
Σταύρακας Μάριος  (Μέλος)
Θεριανός Αναστάσιος  (Μέλος)
Βρακατσέλης Χρήστος  (Μέλος)
Σταύρακα Ευτέρπη (Μέλος)
Αγγελόπουλος Θεόδωρος (Μέλος)

1 σχόλιο: