Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Βασικές Ερωτήσεις -Εφαρμογές Πληροφορικής-Α ΛυκείουΚεφάλαιο 1 .
1.       Ποιές είναι οι κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων και που χρησιμοποιούνται;
2.       Τι περιλαμβάνει η Κεντρική μονάδα;
3.       Ποιές είναι οι  περιφερειακές συσκευές εισόδου και ποιές εξόδου;
4.       Τι είναι η μητρική κάρτα και τι περιλαμβάνει;
5.       Ποιός είναι  ο ρόλος της Κ.Μ.Ε (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) ; Από ποια βασικά στοιχεία αποτελείται; 
6.       Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ΚΜΕ; 
7.       Τί είναι η συχνότητα ρολογιού ενός επεξεργαστή; Τι είναι το μέγεθος λέξης;
8.       Τι εννοούμε με τον όρο Μνήμη και τι εκφράζει  η χωρητικότητα  της μνήμης;
9.       Ποιός είναι ο ρόλος του BIOS;
10.   Τι είδους μνήμη χρησιμοποίει η κεντρική μνήμη και αναφέρετε ονομαστικά  τα χαρακτηριστικά της . Σελ11
11.   Γενιές Υπολογιστών και δομικά στοιχεία κάθε γενιάς και παραδείγματα.
12.   Νέα Υπολογιστικά συστήματα. Νόμος του Μουρ. Σελ 18
13.   Παραδείγματα από Παράλληλες εξελίξεις και Νέες Προσεγγίσεις. ( 3D Εκτυπωτές, οθόνες OLED, Δίσκοι SSD)

Θέλετε να αγοράσετε έναν Η/Υ. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε;

Κεφάλαιο 2 .
Τα παρακάτω μπορείτε να τα διαβάσετε και από το blog.
1.       Σε ποιες 2 κατηγορίες χωρίζεται το Λογισμικό ;
2.       Ποιος ο ρόλος του Λογισμικού Συστήματος και τι περιλαμβάνει ;
3.       Ποιος ο ρόλος του Λειτουργικού Συστήματος και ποιες εργασίες επιτελεί; Παραδείγματα  ΛΣ.
4.       Λογισμικό Εφαρμογών. Αναφέρεται παραδείγματα Λογισμικού Εφαρμογών.
5.       Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό και τι το Λογισμικό Ανοικτού κώδικα. 

Κεφάλαιο 8 - Δίκτυα υπολογιστών
Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών? Δώστε 3 τουλάχιστον παραδείγματα δικτύων από την καθημερινότητα.
Τι είναι το  πρωτόκολλο επικοινωνίας? Και ποιο είναι το βασικότερο πρωτόκολλο του διαδικτύου. Σελίδα 76
Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ενός δικτύου.
Είδη δικτύων με βάση τη γεωγραφική έκταση. Σελίδα 78

Κεφάλαιο 9 – Διαδίκτυο 81- 86 σελίδα
Τι είναι το διαδίκτυο. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Ποιο είναι το μοντέλο που ακολουθείται στο Διαδίκτυο. Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που μας παρέχει το διαδίκτυο. (ονομαστικά) Πως είναι οργανωμένος ο Παγκόσμιος Ιστός.
Από τον Web 1.0 στον Web X.0 -φύλο αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου