Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Σχέδιο Δράσης: Ανάπτυξη και καλλιέργεια των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριων σε σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τους μαθητικούς διαγωνισμούς

 Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης», που διεξήχθη την Παρασκευή 18/3/2022, έλαβαν μέρος 6 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, που διεξήχθη το Σάββατο 19/3/2022, συμμετείχαν 5 μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ύστερα από σχετική προετοιμασία και υποστήριξη από τους υπεύθυνους καθηγητές φυσικών επιστημών που συμμετέχουν στη δράση.

 Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στο οικολογικό πρόβλημα, σε συνεννόηση με την κ. Ροντογιάννη Αγγελική, υπεύθυνη του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος «LIFE PROWhIBIT»  (ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), τον Μάρτιο εστάλη στο Σχολείο έντυπο υλικό (αφίσες, φυλλάδια) και έγινε ενημέρωση των μαθητών όλων των τμημάτων από τους συμμετέχοντες στη δράση καθηγητές.

 Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, κάθε Παρασκευή γινόταν συστηματική περισυλλογή των πλαστικών ανακυκλώσιμων μπουκαλιών από τους ειδικούς κάδους, που είχαν τοποθετηθεί σε κάθε σχολική τάξη, και μεταφορά τους σε ειδικό χώρο του Σχολείου, απ’ όπου και θα απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας,  κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του Τμήματος Ανακύκλωσης, κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα. Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να καταδειχτεί ο μεγάλος όγκος των πλαστικών αποβλήτων που παράγεται ακόμα και στο πλαίσιο μας σχετικά μικρής πληθυσμιακά κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου