Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Εργασία με Φακέλους

 Β1) Δημιουργήστε μέσα στα ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ έναν φάκελο με το όνομα σας και το τμήμα σας

ΠΧ. Α2-ΚΑΤΗΦΟΡΗ-ΣΠΑΝΟΥ


 Β2) Δημιουργήστε στον φάκελο που μόλις δημιουργήσατε τους παρακάτω υποφακέλους:

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

HTML

APP INVENTOR

Ανάλογα με τις εργασίες που θα κάνετε θα αποθηκεύετε στον κατάλληλο φάκελο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου